Warning: Creating default object from empty value in /home/forumkul/public_html/multicultural/globals.inc.php on line 6
Multicultural
      PL/EN


 

 

 

  

 

 PROJEKT MULTICULTURAL

Informacje o projekcie:

Projekt Multicultural skierowany jest do mieszkańców Poznania zainteresowanych kulturową różnorodnością miasta – zarówno obcokrajowców jak i tych, którzy urodzili się lub mieszkają w Poznaniu. Wierzymy, że wiedza dotycząca różnych kultur sprzyja otwartości, rozwojowi postawy tolerancji jak również pomaga przezwyciężyć uprzedzenia i stereotypy. Projekt Multicultural ma na celu wykreowanie przestrzeni spotkań oraz dyskusji między rodowitymi Polakami oraz tymi, którzy przyjechali do Polski z innych części świata. Ma służyć pogłębianiu wiedzy na temat różnych kulturowych oraz etnicznych środowisk Poznania, a także przyczynić się do zacieśniania kontaktów między nimi.Cele projektu:

1. Zainicjowanie i rozwijanie dialogu między ludźmi pochodzącymi z różnych grup etnicznych i religijnych.

2. Zainicjowanie pozytywnych zmian w Poznaniu oraz zwiększenie świadomości jego mieszkańców dotyczącej zróżnicowania miejskiej społeczności.

3. Popularyzowanie koncepcji „otwartego społeczeństwa” jako pokojowego współżycia przedstawicieli różnych kultur, które potrafią czerpać od siebie nawzajem.

4. Ułatwienie dostępu do informacji obcokrajowcom mieszkającym w Poznaniu (od spraw administracyjnych po kulturalną ofertę miasta).

 

Działania projektu:

- Stworzenie przestrzeni oraz narzędzi ułatwiających wymianę usług pomiędzy mieszkańcami Poznania. Celem działania jest zwiększenie poczucia spójności mieszkańców, bez względu na kraj ich pochodzenia.

- Utworzenie strony internetowej w języku angielskim, zawierającej przydatne informacje dla obcokrajowców mieszkających w Poznaniu.

- Udostępnienie podstawowych, darmowych porad prawnych dla obcokrajowców mieszkających w Poznaniu.

- Angażowanie instytucji i organizacji działających w Poznaniu we wspólne działania na rzecz dialogu międzykulturowego.

- Realizacja cyklu wywiadów oraz portretów fotograficznych imigrantów mieszkających w Poznaniu. Zorganizowanie wystawy oraz publikacja zgromadzonych materiałów.

- Prezentacja dorobku twórczego artystów-obcokrajowców z Poznania.

- Zaangażowanie obcokrajowców w pisanie o Poznaniu, jego miejscach i wydarzeniach.

- Realizacja filmu dokumentalnego o obcokrajowcach mieszkających w Poznaniu.

- Zorganizowanie konferencji dotyczącej wielokulturowości w Poznaniu.

- Utrzymywanie stałego kontaktu z grupami, instytucjami i organizacjami związanymi z obcokrajowcami w Poznaniu. Zwiększanie i umacnianie współpracy między nimi (International Ladies Club, International Church i inne).

- Stała współpraca z instytucjami zajmującymi się problematyką imigrantów w Poznaniu (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Urząd Miasta Poznania, British Council i inne).

 
Copyright ©Forum Kultur